icone du menu burger icone de fermeture du menu burger
PESTLE-analyse, Uw bedrijfsomgeving begrijpen en plannen
EAN13
9782808063838
Éditeur
50Minutes.com (NL)
Date de publication
Langue
flamand, néerlandais
Fiches UNIMARC
S'identifier

PESTLE-analyse

Uw bedrijfsomgeving begrijpen en plannen

50Minutes.com (NL)

Livre numérique

  • Aide EAN13 : 9782808063838
    • Fichier EPUB, avec Marquage en filigrane
    4.99

  • Aide EAN13 : 9782808063838
    • Fichier EPUB, libre d'utilisation
    4.99

Autre version disponible

Begrijp de essentie van de PESTLE-analyse (ook bekend als PESTEL-analyse of
PESTLE-raamwerk) in slechts 50 minuten met dit praktische en beknopte boek. De
PESTLE-analyse is gebaseerd op de constatering dat de ontwikkeling van een
bedrijf afhankelijk is van een groot aantal belangrijke macro-economische
factoren, die kansen of bedreigingen voor het bedrijf kunnen vormen. Het
identificeren van draaivariabelen met behulp van de PESTLE-analyse stelt
bedrijven in staat hun concurrentievoordeel te benutten en een zo effectief
mogelijke concurrentiestrategie te ontwikkelen. Dit boek biedt u een handige
inleiding tot de toepassingen van de PESTLE-analyse bij de lancering van een
nieuw bedrijf, project of product, de reorganisatie van een bedrijf en de
ontwikkeling van een marketingstrategie. Het bevat ook case studies uit de
praktijk, een bespreking van de tekortkomingen van het instrument, waaronder
het relatieve gebrek aan objectiviteit, en een inleiding tot verwante
modellen, zoals de SWOT-analyse en de vijf krachten van Porter.

Over de PESTLE-analyse De PESTLE-analyse beoogt de macro-economische
variabelen te analyseren die relevant zijn voor een organisatie in een
bepaalde context. Meer bepaald stelt zij managers in staat politieke,
economische, sociaal-culturele, technologische, juridische en milieuvariabelen
te identificeren en te voorspellen wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren
op basis van deze factoren. Dit maakt het een waardevol instrument voor het
opstellen van een businessplan, het ontwikkelen van productie- of
marketingstrategieën en het plannen van de lancering van nieuwe producten. In
dit boek ontdekt u hoe de PESTLE-analyse u kan helpen, leert u hoe u de macro-
economische variabelen die uw bedrijf beïnvloeden kunt classificeren, en
gebruikt u uw bevindingen om effectief te plannen voor de toekomst. Een
duidelijke uitleg van de voordelen en mogelijke nadelen van de methode, een
bespreking van een praktische casus en een inleiding tot verwante modellen
geven u de instrumenten die u nodig hebt om uw aanpak op uw situatie af te
stemmen.
S'identifier pour envoyer des commentaires.