icone du menu burger icone de fermeture du menu burger
Azijske filozofije
EAN13
9789617164619
Éditeur
Založba Pivec
Date de publication
Langue
slovène
Fiches UNIMARC
S'identifier

Azijske filozofije

Založba Pivec

Livre numérique

  • Aide EAN13 : 9789617164619
    • Fichier EPUB, libre d'utilisation
    • Fichier Mobipocket, libre d'utilisation
    • Lecture en ligne, lecture en ligne
    20.99
Širok, poglobljen in sistematičen pregled najvidnejših in najvplivnejših
azijskih filozofij in/ali religij.

Predstavljene so filozofske tradicije in doktrine, ki presegajo običajne
monoteistične klasifikacije, od obsežnega bazena hindujske misli indijske
podceline, s podrobno razgrnitvijo temeljnih pisnih del ter osnovnih pojmov,
do budizma in džainizma, pa daoizma, konfucijanstva in drugih. Pred nami je
prikaz sistemov, ki v veliki meri določajo družbeni nauk azijskih družb,
njihovo vsakdanjo prakso, način življenja, vrednotenja in verovanja.

Knjiga je pomembna dopolnitev pri študiju religiologije, sociologije,
filozofije, zgodovine, politologije itd., zanimiva pa je tudi za širšo
javnost, saj obogati naše poznavanje omenjenih naukov in s tem pomaga pri
razumevanju socio-kulturnih, filozofskih, religijskih in političnih sistemov,
ki pomembno sooblikujejo globalne kulturne in politične tokove.

Knjiga je smiselno organizirana in doseže to, kar je namen tovrstnih pregledov
– strokovno neoporečen a dovolj splošen pregled ključnih filozofskih šol in
smeri, vključno s predstavitvijo njihovih najpomembnejših konceptov. V ločenih
poglavjih tako obravnava hindujske tradicije, zgodnji budizem in kasnejši
mahayanski budizem, jainizem, konfucijanstvo, daoizem, tantro in budizem zen.
Za razliko od podobnih besedil je dragocen vidik te knjige, da do neke mere
poskuša zajeti tudi diahrono dimenzijo teh tradicij, njihov razvoj skozi čas,
in se ne omeji le na klasična obdobja, s čimer sodobnemu bralcu omogoča tudi,
da laže povleče vzporednice s sodobnimi manifestacijami teh tradicij v
današnji Aziji (četudi se s tem sama knjiga ne ukvarja). Iz recenzije dr.
Helena Motoh

Delo prinaša širok, a hkrati dovolj poglobljen in sistematičen pregled
najvidnejših in najvplivnejših tradicij in doktrin iz vzhodne filozofije.
Thompson piše jasno, enostavno, do bralca rahločutno in brez nepotrebnega
raztegovanja besedila. Toda ta jasnost, enostavnost in jedrnatost ne odtegnejo
od poglobljenosti in sistematičnosti, kar je sicer večna nevarnost pri
podobnih uvodnih in kratkih učbenikih. Iz recenzije dr. Tibor Rutar

Mel Thompson je svobodni pisatelj in urednik, specializiran za področje
filozofije, religije in etike.

Dr. Anja Zalta je izredna profesorica za sociologijo religije na Oddelku za
sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer med drugim predava predmete
Primerjalna religiologija z uvodom v religiologijo, Religija in moderna
družba, ter Sociologija religije. Prevod je nastal tudi iz potrebe po
dopolnitvi študijske literature pri omenjenih predmetih. Dr. Zalta je iz
angleškega v slovenski jezik doslej prevedla dve monografiji, knjigo
analitičnega psihologa Edwarda F. Edingerja Jaz in arhetip ter knjigo
iranskega filozofa in univerzitetnega profesorja Seyyeda Hosseina Nasra Islam:
religija, zgodovina in civilizacija. Je tudi urednica več tujih monografij (v
angleškem jeziku), med drugim Women Against War System (Lit Verlag) ter Islam
and Democracy (Poligrafi).
S'identifier pour envoyer des commentaires.