Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja, Razumeti in biti razumljen
Éditeur
Založba Pivec
Date de publication
Langue
slovène
Fiches UNIMARC
S'identifier

Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja

Razumeti in biti razumljen

Založba Pivec

Offres

  • Aide EAN13 : 9789617103434
    • Fichier EPUB, libre d'utilisation
    • Fichier Mobipocket, libre d'utilisation
    • Lecture en ligne, lecture en ligne
    21.99
Knjiga Psihologija bolnika in njegovega okolja je zato plod njenega zavzetega
študija, razvijanja te discipline in njenih bogatih izkušenj iz dela s
pacienti. Je izjemno zgoščena na bistvena področja, ki jih avtorica naniza v 9
poglavjih.

V prvem poglavju tenkočutno uvaja na področje obravnavanja **telesne bolezni**
spremljajoče **psihične fenomene** , saj računa z odpori, tako pri bolnikih
kakor tudi pri medicinskem osebju. Tako pride do **definicije zdravstvene
psihologije,** njenega razvoja in pomena. V drugem poglavju se ustavi ob
sodobnem biopsihosocialnem modelu zdravja, bolezni in počutja, ki spreminja
zdravstveno kulturo tako na področju raziskovanja kot klinične prakse.
Naslednja poglavja avtorica namenja ključnim in klasičnim temam zdravstvene
psihologije: **anksioznosti** , ki je bolnikova večna spremljevalka,
**stresu** in **dejavnikom spoprijemanja s stresom, separacijam, izgubam** in
**žalovanju** , kar jo privede do samostojnega poglavja o **psihosomatskih
odzivih in obolenjih.** Posebno poglavje namenja **osebam s kroničnimi
obolenji,** tudi **primerom hudih neozdravljivih bolezni**. Za mnoge bo
posebej zanimivo poglavje o **izgorevanju zdravstvenega kadra** na delovnem
mestu. Zadnje poglavje avtorica namenja **problemom komunikacije z bolnikom,**
zavedajoč se, da je to področje danes eno najbolj zanemarjenih in še posebej
vodi v konfliktne situacije na področju zdravstva, kjer smo že tako priča
krizi odnosov med osebjem in odnosov med zdravstvenim osebjem ter bolniki.

Knjiga Psihologija bolnika in njegovega okolja je pisana privlačno, v lepem
jeziku in je dobrodošla ne le za tiste, ki se s področjem seznanjajo pri
svojem študiju (predvsem medicinske sestre), ampak tudi za tiste, ki se ne, pa
bi se morali (zdravniki), ne nazadnje pa bo dobrodošla tudi vsem nam kot
pacientom, ki bi morali sodelovati v procesih zdravljenja kot obveščeni in
soodgovorni subjekti. Nismo nasprotniki ampak zavezniki z zdravstvenim
osebjem, soodgovorni za napredek zdravstvenega varstva. Avtorica s to knjigo
gotovo ponuja dobre možnosti.
S'identifier pour envoyer des commentaires.